Nationale Mindretal - det multikulturelle Danmark

Mindretalsrettigheder

Mindretalsbeskyttelse er en del af menneskerettighederne, blot udformet således at de nationale mindretal får samme beskyttelse af grundrettigheder som flertallet.

Europarådets rammekonvention om nationale mindretal:

Artikel 1
Beskyttelsen af nationale mindretal og af rettighederne og frihederne for personer, der tilhører disse mindretal, udgør en integrerende del af den internationale beskyttelse af menneskerettigheder og falder som sådan inden for rammerne af internationalt samarbejde.

Undermenu

 


Siden er under opbygning. Der vil løbende komme tilføjelser og ændringer.