Nationale Mindretal - det multikulturelle Danmark

Bosættelse

Retten til beskyttelse af det traditionelle bosættelsesområde.

Europarådets rammekonvention om nationale mindretal:

Artikel 16
Parterne skal afstå fra forholdsregler, som ændrer befolkningssammensætningen i områder, der bebos af personer, der tilhører nationale mindretal, og som har til formål at begrænse de rettigheder og friheder, der følger af de principper, der er nedfældet i nærværende rammekonvention.

 


Siden er under opbygning. Der vil løbende komme tilføjelser og ændringer.