Nationale Mindretal - det multikulturelle Danmark

Internationalekontakter

Retten til uhindrede, grænseoverskridende kontakter.

Europarådets rammekonvention om nationale mindretal:

Artikel 17
1. Parterne forpligter sig til ikke at gribe ind i den ret, som personer, der tilhører nationale mindretal, har til at etablere og vedligeholde frie og fredelige kontakter over landegrænserne med personer, der lovligt opholder sig i andre stater, især med personer, som har samme etniske, kulturelle, sproglige eller religiøse identitet eller med hvem de deler en fælles kulturarv.
2. Parterne forpligter sig til ikke at lægge hindringer i vejen for den ret, som personer, dertilhører nationale mindretal, har til at deltage i ikke-statslige organisationers aktiviteter på nationalt såvel som på internationalt plan.

Københavns-erklæringen:
8. Det tyske mindretals særlige interesse i at pleje sine religiøse, kulturelle og faglige forbindelser med Tyskland anerkendes.

 


Siden er under opbygning. Der vil løbende komme tilføjelser og ændringer.