Nationale Mindretal - det multikulturelle Danmark

Religion

Retten til religion.

Europarådets rammekonvention om nationale mindretal:

Artikel 8
Parterne forpligter sig til at anerkende, at enhver person, der tilhører et nationalt mindretal, har ret til at udøve sin religion eller tro og til at oprette religiøse institutioner, organisationer og foreninger.

 


Siden er under opbygning. Der vil løbende komme tilføjelser og ændringer.