Nationale Mindretal - det multikulturelle Danmark

Repræsentation

Retten til repræsentation i den offentlige forvaltning.

Den Europæiske sprogpagt
Artikel 7
(...)
4 Ved fastlæggelsen af deres politik om regionale sprog eller mindretalssprog skal parterne tage hensyn til de behov og ønsker, som fremsættes af de grupper, der bruger sådanne sprog. De opfordres til, om nødvendigt, at oprette organer med henblik på at rådgive myndighederne om alle forhold vedrørende regionale sprog eller mindretalssprog.

 


Siden er under opbygning. Der vil løbende komme tilføjelser og ændringer.