Nationale Mindretal - det multikulturelle Danmark

Statistik


Indvandrere og efterkommere fordelt på oprindelsesland, pr. 1. januar 2009.

                                 Indvand.  Efterkom. I alt        Pct.
Tyrkiet                         31.834  26.357     58.191   11,1 %
Tyskland                      27.791    2.594     30.385     5,8 %
Irak                              21.283    7.634    28.917     5,5 %
Polen                           24.383     2.815    27.198     5,2 %
Libanon                       12.035   11.528    23.563     4,5 %
Bosnien-Hercegovina  17.989     4.104    22.093     4,2 %
Øvrige Afrika               16.408     4.354    20.762     3,9 %
Pakistan                      10.827     9.053    19.880    3,8 %
Jugoslavien                 11.248     5.893    17.141    3,3 %
Somalia                       10.231     6.458    16.689    3,2 %
Norge                          14.541     1.415    15.956    3,0 %
Sverige                        13.225     1.915    15.140    2,9 %
Iran                             11.904     2.992    14.896    2,8 %
Øvrige Asien                11.041     3.283    14.324    2,7 %
Vietnam                         8.865     4.761    13.626    2,6 %
Storbritannien             11.757     1.229    12.986    2,5 %
Afghanistan                   9.717     2.470    12.187    2,3 %
Sri Lanka                       6.703     3.960    10.663    2,0 %
Syd- og Mellemamerika 8.886        843      9.729    1,8 %
Nordamerika                 8.557        931      9.488    1,8 %
Kina                              8.221     1.135      9.356    1,8 %
Thailand                        8.310        534      8.844    1,7 %
Island                           7.597     1.035      8.632    1,6 %
Filippinerne                   7.366        951      8.317    1,6 %
Ukraine                         5.885        331      6.216    1,2 %
Øvrige lande               75.167   15.690    90.857  17,3 %
Alle lande                  401.771 124.265 526.036 100,0 % 1)

Denne statistik undervurderer antallet af mennesker, der har en anden baggrund end dansk. Hvis blot en af forældrene er dansk statsborger og født i Danmark, så regnes personen selv som dansker. Børn af efterkommere med dansk statsborgerskab vil således blive registretet som danskere, uanset om en eller begge forældre har udenlandske rødder.

Desuden er en række "gamle" eller "traditionelle" mindretal slet ikke medtaget i statistikken.

Færinger i Danmark             ca. 22.549 2)
Grønlændere i Danmark            18.563 3)
Tyske mindretal i Nordslesvig   15.000 - 20.000 4)
Jøder                                   ca.   7.000  5)
Roma                                          5.000-7.000 6)
Nordslesvigere                                   ? *)
Polakker                                             ? **)
I alt                                      ca.65.000 - 75.000

De nationale mindretal i Danmark udgør mindst omkring 600.000 mennesker, hvoraf den største gruppe består af ca 60.000 tyrkere. Selv hvis indvandere og flygtninge fraregnes, så udgør de nationale mindretal af mennesker, der er født i Danmark, mindst ca. 200.000 mennesker.

-----
*) Nordslesvigere omfatter: Medlemmer af det tyskemindretal bosat uden for Nordslesvig, samt nordslesvigere i øvrigt, herunder også frisere.

**) Især efterkommere efter de såkaldte roepolakker.

Kilder:
1) Tal og Fakta, Udlændingeservice, Juli 2009
2) HAGTØL UM FØROYSKAR ÚTISETAR EIN KANNING UM FØROYSKAR ÚTISETAR Í DANMARK, udgivet af Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget, 2007.
3) Faktahæftet »Grønlændere bosiddende i Danmark« er
udgivet af Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget, 2007.
4) Bund Deutscher Nordschleswigers hjemmeside.
5) Det Mosaiske Troessamfunds hjemmeside.
6) Wikipedia.

 


Siden er under opbygning. Der vil løbende komme tilføjelser og ændringer.